Google Slides cho iOS 1.2019.08202 Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Google Slides cho iOS chính:

Tạo, biên tập và phối hợp với người dùng khác trên bài thuyết trình với ứng dụng Google Slides miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch. Xem thêm các thông tin về Google Slides cho iOS tại đây

🖼️ LiquidText cho iPad 1.1 Trình đọc PDF, Word miễn phí trên iPad

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

🖼️ WeStamps cho iOS 1.3 Ứng dụng đóng dấu tài liệu miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ PDF Reader cho iOS 3.0 Trình đọc PDF tiện lợi trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ HelloSign cho iOS 1.7 Scan tài liệu và chèn chữ ký số miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ PDFelement cho iOS 5.1 Ứng dụng chỉnh sửa PDF miễn phí trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211
Xem thêm Ứng dụng Văn phòng