Google Slides cho iOS 1.2019.08202 Tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Google Slides cho iOS chính:

Tạo, biên tập và phối hợp với người dùng khác trên bài thuyết trình với ứng dụng Google Slides miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch. Xem thêm các thông tin về Google Slides cho iOS tại đây

🖼️ FlowVella cho iOS 3.0 Tạo, sửa và chia sẻ bài thuyết trình tương tác

🖼️
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

🖼️ Able2Doc Mobile cho iOS 3.0 Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

🖼️ PDF Viewer cho iOS 1.0 Trình đọc PDF, chú thích và chỉnh sửa miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

🖼️ PhotoArt cho iOS 1.1 Ứng dụng thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

🖼️ Scanner for Me cho iOS 1.4 Ứng dụng scan ảnh và in ấn tiện lợi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39
Xem thêm Ứng dụng Văn phòng