Dustbin

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16 KB
  • Lượt xem: 440
  • Lượt tải: 423
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Bạn có một số lượng lớn các chương trình cùng với nhiều tập tin tạm thời....nhưng bạn cũng không biết chính xác cái nào còn hữu dụng với mình, cái nào thì nên bỏ đi. Dustbin sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng vấn đề này.

Dustbin là một công cụ phần mềm miễn phí được phát triển để tìm kiếm nhanh và thông minh các dữ liệu vô dụng trên đĩa và loại bỏ chúng một cách an toàn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.