Karen's Once-A-Day II 1.2

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 970 KB
  • Lượt xem: 300
  • Lượt tải: 300
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu

Karen's Once-A-Day là ứng dụng cho phép bạn chỉ định các chương trình, các trang web, các tệp tin và các ứng dụng mà bạn muốn chạy đúng 1 lần trong ngày. Ứng dụng sẽ được khởi động và chạy đúng một lần trong ngày cùng với Windows.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo