Kiểm kê kho hàng Tem[plate Kiểm kê kho hàng

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43 KB
  • Lượt xem: 1.839
  • Lượt tải: 1.772
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này cho phép người dùng theo dõi và duy trì các vị trí thùng hàng tồn kho trong một nhà kho.

Mẫu có khả năng in một danh sách lựa chọn, được gắn cờ khi nó sắp xếp lại thời gian, truy xuất thông tin trên các thùng cụ thể và theo dõi giá trị hàng tồn kho.

Kiểm kê kho hàng

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: