MISA Mimosa.NET X1 2019 R16 Phần mềm Tổng hợp báo cáo tài chính HCSN

Tải về
3,6 (5) MISA Dùng thử 6.296 Dung lượng: 553,4 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10

MISA MIMOSA.NET X1 2019 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Đăng nhập MISA Mimosa.NET X1 2019
MISA MIMOSA.NET X1 2019 - Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET và tích hợp với nhiều tính năng ưu việt, MISA MIMOSA.NET X1 2019 góp phần tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, tạo ra sự thuận tiện cho đơn vị trong việc sử dụng sản phẩm. MISA đã ra mắt thêm phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 nhằm đáp ứng theo những Thông tư, Nghị định mới nhất.

MISA Mimosa.NET X1 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật các thông tư, quyết định mới nhất áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp:

MISA Mimosa.NET X1 2019 tích hợp công cụ UltraViewer để hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của người dùng khi sử dụng phần mềm.

Giao diện chính MISA Mimosa.NET X1 2019

Tính năng cập nhật trong MISA MIMOSA.NET X1 2019 mới nhất

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R16

 • Kể từ phiên bản R16, phần mềm hỗ trợ lấy số dư cuối năm, số năm nay trên BCTC năm 2018 đã nộp TKT lên số dư đầu năm, số năm trước trên báo cáo TC của năm 2019.
 • Đáp ứng mẫu biểu đặc thù Kiểm toán nhà nước: Giúp kế toán đơn vị nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới.
  • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.
  • B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần I (đặc thù Kiểm toán nhà nước)
  • Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách - Phần II (đặc thù Kiểm toán nhà nước)
 • Khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng chỉ cần nhấn F1 để phần mềm hiển thị ra trang hướng dẫn sử dụng phần mềm cho nghiệp vụ đó.
 • Bổ sung phần mềm có tính năng cho phép gọi MISA SUPPORT: Giúp kế toán gọi được tổng đài MISA SUPPORT ngay trên phần mềm khi có vướng mắc trong quá trình sử dụng.

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R15

 • Bổ sung kiểm tra số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và báo cáo bổ sung thông tin theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 99/2019/TT-BQP, giúp kế toán lập báo cáo nhanh hơn.
 • Sau khi tổng hợp báo cáo tài chính, có thể tự nhập tay số dư đầu năm nay bằng cách: Vào menu Tác nghiệp > Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính, kích đúp chuột vào báo cáo B03/BCTC-TH: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp. Sau đó, nhập lại số tiền ở cột Năm nay cho đúng.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Theo phương pháp gián tiếp)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Theo phương pháp gián tiếp)

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R14

Lấy số dư cuối năm trước trên báo cáo tài chính

Kể từ phiên bản R14, MISA MIMOSA.NET X1 2019 sẽ lấy được số dư cuối năm trước trên báo cáo tài chính tổng hợp trong 2 trường hợp sau:

Đã có số liệu báo cáo tài chính năm trước:

 • Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới và tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, truy cập vào menu Tác nghiệp > Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.
 • Lần lượt chọn các báo cáo: B01/BCTC-TH, B02/BCTC-TH, B03/BCTC-TH, B04/BCTC-TH.
 • Vào menu Báo cáo > Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC, lần lượt in các báo cáo: B01/BCTC-TH, B02/BCTC-TH, B03/BCTC-TH, B04/BCTC-TH.
Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính
Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính

Chưa có số liệu báo cáo tài chính năm trước:

 • Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới và tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, truy cập vào menu Tác nghiệp > Danh sách báo cáo tổng hợp tài chính.
 • Lần lượt chọn các báo cáo: B01/BCTC-TH, B02/BCTC-TH, B03/BCTC-TH, B04/BCTC-TH để nhập Số dư năm trước.
 • Sau đó, vào menu Báo cáo > Báo cáo tài chính tổng hợp theo thông tư số 99/2018/TT-BTC, lần lượt in các báo cáo: B01/BCTC-TH, B02/BCTC-TH, B03/BCTC-TH, B04/BCTC-TH.
Nhập số dư năm trước vào
Nhập số dư năm trước vào

Kiểm tra báo cáo tài chính

Bổ sung một số nội dung khi kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới nộp lên. Sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới, chọn Danh sách báo đã nhận, chọn Đơn vị và Chương để kiểm tra.

Chương trình chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp, kế toán đơn vị cấp trên sẽ báo cho đơn vị cấp dưới để sửa lại các chỉ tiêu cho khớp với nhau hoàn toàn. Sau khi tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính, kế toán cũng có thể kiểm tra BCTC tổng hợp bằng cách vào menu Bàn làm việc > Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp.

Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp
Kiểm tra báo cáo tài chính tổng hợp

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R13

Nhập danh mục nguồn kinh phí:

Sau khi xuất danh mục nguồn kinh phí trên Mimosa, đơn vị có thể nhập khẩu vào Mimosa X1 như sau:

 • Vào menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn.
 • Nhấn Nhập khẩu.
 • Chọn đến file nguồn kinh phí được xuất khẩu từ Mimosa.
 • Nhấn Open, chương trình thông báo nhập khẩu thành công.
Nhập khẩu nguồn kinh phí
Nhập khẩu nguồn kinh phí

Lập mẫu báo cáo theo mẫu đặc thù:

Trước đây, chỉ cho phép in báo cáo tổng hợp toàn ngành không có số chi tiết của từng đơn vị. Nhưng kể từ phiên bản R13, sau khi xuất khẩu báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT từ Mimosa 2020 R2 thì kế toán có thể:

 • Nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới.
 • In báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT: Vào menu Báo cáo > Báo cáo quyết toán theo TT số 107/2017/TT-BTC. Chọn Mẫu báo cáo là Mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An, rồi nhấn Đồng ý.
Phụ biểu F01-01/BCQT
Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (Đặc thù Sở tài chính Long An)
Chọn Mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An
Chọn Mẫu đặc thù của Sở tài chính Long An
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R12

Lập báo cáo Mẫu biểu số 02

 • Giúp kế toán nhanh chóng lập báo cáo Mẫu biểu số 02: Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (Thông tư 137/2017/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên theo quy định.
Nhận báo cáo cấp dưới
Nhận báo cáo cấp dưới

Kiểm tra báo cáo của đơn vị cấp dưới:

 • Sau khi nhận báo cáo tài chính từ đơn vị cấp dưới, tiến hành kiểm tra, đối chiếu cho phù hợp các giao dịch nội bộ bằng cách nhấn Kiểm tra giao dịch nội bộ.
 • Trường hợp thiếu mã QHNS, đưa ra cảnh báo "Các đơn vị sau chưa khai báo Mã quan hệ ngân sách nên không thể thực hiện kiểm tra đối chiếu".
 • Trường hợp đơn vị đang kiểm tra chưa nộp Báo cáo thuyết minh bổ sung thông tin sẽ cảnh báo "Không thể đối chiếu giao dịch nội bộ do đơn vị ... chưa nộp Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin tài chính".
Kiểm tra giao dịch nội bộ
Kiểm tra giao dịch nội bộ

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R11

 • Sau khi nhận báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới, đơn vị cấp trên tổng hợp được số liệu chỉ tiêu 54 - Phân phối khác trên báo cáo B02/BCTC-TH.
 • Đơn vị cấp trên có thể xem được các báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trung gian theo Thông tư 99/2018/TT-BTC để kiểm tra đối chiếu số liệu trước khi tổng hợp báo cáo.
 • Cải tiến chức năng Thiết lập chỉ tiêu cho các báo cáo được phép nhập bằng tay trên phần mềm:
  • Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.
  • B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.
  • Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (Phần I, Phần II).
  • S05-H: Bảng cân đối phát sinh.
 • Sau khi tổng hợp báo cáo B04/BCTC-TH, kế toán có thể nhập tay các chỉ tiêu thuyết minh theo đúng thực tế tại đơn vị.
 • Bổ sung chỉ tiêu "Các khoản phải nộp NSNN khác" tại Mẫu biểu 1b khi nhận báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính từ phần mềm Mimosa.NET của đơn vị cấp dưới.
 • Bổ sung thêm chức năng Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới gửi lên, kiểm tra số liệu bộ báo cáo tài chính tổng hợp trước khi gửi KBNN.
Kiểm tra báo cáo tài chính
Kiểm tra báo cáo tài chính

Tính năng chính của phần mềm MISA MIMOSA.NET X1 2019

Nhận báo cáo cấp dưới

 • Hỗ trợ nhận báo cáo của các đơn vị cấp dưới.
 • Cho phép nhập khẩu tệp báo cáo của các đơn vị cấp dưới theo từng quý, 6 tháng và theo cả năm.

Báo cáo cấp dưới trong MISA Mimosa.NET X1 2019

Thống kê tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới

 • Thống kê một cách chính xác những đơn vị nào đã nộp báo cáo, đơn vị nào chưa nộp và chưa nộp những báo cáo nào. Từ đó giúp đơn vị tổng hợp quản lý được tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới, qua đó có thể đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa nộp đủ báo cáo tiếp tục nộp báo cáo để đơn vị tổng hợp thực hiện tổng hợp các báo cáo trong kỳ.

Tổng hợp dữ liệu

 • Giúp đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới nhanh chóng, chính xác.
 • Cho phép xem và in báo cáo tổng hợp của một số đơn vị hoặc của toàn ngành.

Báo cáo

 • Cho phép xem và in các báo cáo chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo của đơn vị tổng hợp.
 • Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích linh động theo nhiều chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu phân tích báo cáo của các đơn vị chủ quản.
 • Đáp ứng đầy đủ các báo cáo theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 01/2007/QĐ-BTC.

Báo cáo trong MISA Mimosa.NET X1 2019

Gửi báo cáo lên cấp trên

 • Hỗ trợ gửi báo cáo đã được tổng hợp lên đơn vị cấp trên qua email.
 • Cho phép xuất khẩu các báo cáo đã được tổng hợp ra các dạng tệp như .xml,…

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 3GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • CD-ROM tốc độ 12X hoặc nhanh hơn.
 • Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows XP SP3 trở lên/Vista/Windows 7/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn.
 • Bộ gõ tiếng Việt: Unikey.

Nhờ phần mềm tổng hợp MISA MIMOSA.NET X1 2019 công việc tổng hợp báo cáo giờ chỉ còn là việc nhận số liệu từ các đơn vị dự toán cấp dưới gửi lên, còn toàn bộ các báo cáo tài chính sẽ được tự động tổng hợp hoàn toàn bởi MISA MIMOSA.NET X1 2019.

3,6 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 553,4 KB
 • Lượt xem: 7.525
 • Lượt tải: 6.296
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10
Tìm thêm: MISA

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm