MISA Bamboo.NET 2020 R13 Phần mềm kế toán xã

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 10 👨
 • Phát hành:
 • Version: R13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 420,5 MB
 • Lượt xem: 12.128
 • Lượt tải: 11.794
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10
Giới thiệu

MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. Giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương...

Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020
Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã/phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin và nghiệp vụ kế toán, thì MISA Bamboo.NET 2020 chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Đồng thời, còn kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm. MISA Bamboo.NET 2020 luôn cập nhật các Thông tư kịp thời:

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Quyết định 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
Giao diện nhập số dư ban đầu
Giao diện nhập số dư ban đầu

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R13

 • Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng tiểu mục lên dòng đầu tiên
  • Khi xuất khẩu DVC mẫu C2-03/NS, nếu 1 tiểu mục tạm ứng thanh toán cho nhiều tiểu mục chi thì dòng của tiểu mục tạm ứng phải lên dòng trên cùng, sau đó đến các tiểu mục thanh toán tạm ứng.
  • Trường hợp tiểu mục rút tạm ứng có thanh toán tạm ứng thì số tiền thanh toán nằm cùng dòng với tiểu mục rút tạm ứng.
 • Vũng Liêm_Khách hàng yêu cầu mẫu số 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng
 • Khách hàng yêu cầu cho phép khai báo định mức và số lượng khi lập chứng từ chi tiền
 • Kế toán yêu cầu biểu số 62 lên đúng số liệu chỉ tiêu khác
 • Cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho NS cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC)
 • Kế toán muốn chức năng kiểm tra công thức báo cáo cân đối không cảnh báo chỉ tiêu cha khi đã chọn chỉ tiêu con
 • Kế toán yêu cầu công thức chỉ tiêu cha khi trên báo cáo đã hiển thị chỉ tiêu con
 • Kế toán yêu cầu khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán
 • Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R12

 • Kết nối với phần mềm MISA SalaGov để sinh giấy rút lương, bảo hiểm, thuế, truy lĩnh lương: chương trình có thể kết nối được với phần mềm tính lương MISA SalaGov để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí một cách nhanh chóng.

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R11

 • Khách hàng yêu cầu in báo cáo Biểu số 12: Quyết toán chi đầu tư phát triển.
 • Khách hàng yêu cầu in Sổ theo dõi chi ngân sách xã đã qua kho bạc (đặc thù TP Thái Bình)
 • Khách hàng yêu cầu in Mẫu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (đặc thù Vũ Thư)
 • Cập nhật Bảng đối chiếu Thu ngân sách đặc thù khối xã (đặc thù Tuy An – Phú Yên)

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R10

 • Mẫu C4-02a/NS – Ủy nhiệm chi lên không đúng theo yêu cầu của kho bạc dẫn đến khi gửi hồ sơ đơn vị bị KB từ chối giúp kế toán in mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi lên đúng thông tin Đơn vị nhận tiền hoặc Người nhận tiền theo đúng yêu cầu của Kho bạc.

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R9

 • Phần mềm sẽ bổ sung danh mục MLNS: Chương, Mục – Tiểu mục thu, Mục – Tiểu mục chi, Chương trình mục tiêu dự án theo Thông tư 93/2019/TT-BTC. Bạn vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn MLNS cần xem.
 • Giúp kế toán in đúng mẫu 06-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Nghị định11/2020/TT-BTC. Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi tại KBNN chương trình bỏ Thông tin đơn vị giống mẫu theo Nghị định 11/2020/TT-BTC.
 • Cập nhật chức năng khảo sát khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm trên phần mềm.

Cập nhật mới trong MISA Bamboo.NET 2020 R8

Khách hàng yêu cầu in được mẫu đặc thù B02a-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT

 • Thêm đặc thù Vũ Thư
 • Lập dự toán chi đầu năm theo NDKT đặc thù Vũ Thư
 • Thiết lập Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo ngân sách xã theo nội dung kinh tế (B02b-X) (mẫu tổng hợp báo cáo).
MISA Bamboo.NET 2020 R8
MISA Bamboo.NET 2020 R8

Cập nhật Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới

 • Tại giao diện chính hãy vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn).
 • Tiếp đó khai báo tham số báo cáo --> Đồng ý.

Cập nhật Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn) theo chế độ kế toán mới

 • Tại giao diện chính hãy vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn).
 • Tiếp đó khai báo tham số báo cáo --> Đồng ý.
Cập nhật Misa Bamboo
Cập nhật Misa Bamboo

Cập nhật Báo cáo đối chiếu thu (Đặc thù PTC Đức Hòa)

 • Tại giao diện chính hãy vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Báo cáo kho bạc (Đặc thù PTC Đức Hòa).

Kế toán mong muốn bổ sung Báo cáo thu ngân sách xã (đặc thù tỉnh Điện Biên)

 • Tại giao diện chính hãy vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù\Báo cáo tài chính\Báo cáo thu ngân sách xã (Đặc thù Điện Biên).
 • Tiếp đó khai báo tham số báo cáo --> Đồng ý.

Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết 954/2020

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 02/06/2020, điều chỉnh mức giảm trừ như sau:

 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11trđ/tháng (132trđ/năm)
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 trđ/tháng
 • Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 cập nhật mới tại Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Tiền lương.

Tính năng mới trong MISA Bamboo.NET 2020 R7

Xuất mẫu C2-02a

Căn cứ vào thông tin Tài khoản đơn vị nhận là Tài khoản ngân hàng hay Tài khoản kho bạc để chương trình lấy thông tin tương ứng trên mẫu C2-02/NS, rồi xuất ra file xml nộp vào DVC KBNN.

Hiển thị diễn giải chi tiết C2-11/NS

Trên những chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc, Chứng từ nghiệp vụ khác, kế toán có thể in được mẫu C2-11/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên theo Thông tư 19/2020/TT-BTC hiển thị diễn giải chi tiết. Cụ thể:

Trên Phiếu nộp tiền kho bạc, Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn In > Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS) (TT số 19/2020/TT-BTC).

Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS)
Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS)

Tiếp theo, khai báo tham số báo cáo, tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết
Tích chọn Hiển thị diễn giải chi tiết

Tính năng mới trong MISA Bamboo.NET 2020 R6

Bổ sung mẫu mới

Sửa lại tên mẫu “Nghị định 11/2020/TT-BTC (Mẫu cập nhật)” thành tên “Thông tư 18/2020/TT-BTC”, đồng thời bổ sung mẫu “ Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh)”. Cụ thể như sau:

 • Vào menu Báo cáo > Báo cáo đối chiếu kho bạc > Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc.
 • Trên tham số báo cáo, chương trình bổ sung 2 Mẫu báo cáo theo Thông tư 18/2020/TT-BTC và Thông tư 18/2020/TT-BTC (Mẫu tùy chỉnh).
 • Chương trình in mẫu Thông tư 18/2020/TT-BTC như sau:
  • Bỏ trường Đơn vị, Mã ĐVQHNS, Mã chương, Mã cấp NS phía trên Bảng chi tiết.
  • Sửa “Phần ĐVSDNS ghi thành “Phần KBNN ghi’.
  • Sửa phần ghi chú thành “KBNN chỉ ghi vào phần “Phần KBNN ghi” trong trường hợp có số chênh lệch số liệu giữa KBNN và đơn vị và ghi cụ thể thông tin số liệu bị chênh lệch”
Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT
Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT

Cập nhật biểu mẫu theo Thông tư 19/2020/TT–BTC

 • Bổ sung Mẫu số C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản.
 • Bổ sung Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01a/NS).
 • Bổ sung Mẫu số C2-11/NS - Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên.
 • Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách (Mẫu số C2-17a/NS).
 • Cập nhật Mẫu số C2-10/NS – Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020

Nghiệp vụ dự toán ngân sách:

 • Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

Tạo mẫu dự toán
Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nghiệp vụ tiền mặt:

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu thu tiền
Tải MISA Bamboo.NET 2020 - Giao diện phiếu thu tiền mặt.

Nghiệp vụ tiền gửi

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu chuyển tiền nội bộ
Phiếu chuyển tiền nội bộ.

Nghiệp vụ vật tư, công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
 • Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

Phiếu ghi tăng
Phiếu ghi tăng vật tư, công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tài sản cố định (TSCĐ):

 • Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn TSCĐ.

Phiếu điều chỉnh tài sản cố định
Phiếu điều chỉnh tài sản cố định.

Nghiệp vụ lương:

 • Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
 • Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

Bảng lương
MISA Bamboo.NET 2020 hỗ trợ lập bảng lương.

Nghiệp vụ khác:

 • Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng:

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 3 GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn.
 • Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn.
 • Bộ gõ tiếng Việt UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 giúp nhân viên kế toán xã, phường thực hiện nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

Tìm thêm: MISA Bamboo.NET
0 Bình luận
Sắp xếp theo