MISA Bamboo.NET 2020 R25 Phần mềm kế toán xã

Tải về

3,3 (11) MISA Dùng thử 17.442 Dung lượng: 422,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10/11

MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. Giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương...

Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020
Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã/phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin và nghiệp vụ kế toán, thì MISA Bamboo.NET 2020 chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Đồng thời, còn kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm. MISA Bamboo.NET 2020 luôn cập nhật các Thông tư kịp thời:

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Quyết định 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
Giao diện nhập số dư ban đầu
Giao diện nhập số dư ban đầu

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020

Nghiệp vụ dự toán ngân sách:

 • Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

Tạo mẫu dự toán
Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nghiệp vụ tiền mặt:

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu thu tiền
Tải MISA Bamboo.NET 2020 - Giao diện phiếu thu tiền mặt.

Nghiệp vụ tiền gửi

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu chuyển tiền nội bộ
Phiếu chuyển tiền nội bộ.

Nghiệp vụ vật tư, công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
 • Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

Phiếu ghi tăng
Phiếu ghi tăng vật tư, công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tài sản cố định (TSCĐ):

 • Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn TSCĐ.

Phiếu điều chỉnh tài sản cố định
Phiếu điều chỉnh tài sản cố định.

Nghiệp vụ lương:

 • Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
 • Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

Bảng lương
MISA Bamboo.NET 2020 hỗ trợ lập bảng lương.

Nghiệp vụ khác:

 • Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng:

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 3 GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn.
 • Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn.
 • Bộ gõ tiếng Việt UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 giúp nhân viên kế toán xã, phường thực hiện nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R25

 • Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-13/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN trực tiếp từ phần mềm MISA
 • Kế toán yêu cầu gửi mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi từ phần mềm MISA
 • Kế toán yêu cầu biểu mẫu chỉ tiêu Phải thu trên Thuyết minh BCTC lấy được Dư Nợ 333, 332 để đáp ứng yêu cầu của KB
 • Trước phiên bản R24, theo thông tư 39/2021/TT-NTC, để đơn vị dự toán cấp 1 lên được báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính thì đơn vị cấp dưới cần gửi cấp trên Báo cáo tài chính kèm với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo Mẫu số C03/CCTT để thuyết minh số TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được trình bày trên Báo cáo tài chính của đơn vị. Kể từ phiên bản R24, phần mềm thêm biểu C03/CCTT vào danh sách Nộp trực tuyển lên cấp trên (Lekima)
 • Kế toán yêu cầu xem được Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí tại kho bạc khi rút tạm ứng ở tất cả nguồn để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 • Kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign với phần mềm MISA Mimosa
3,3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 422,8 MB
 • Lượt xem: 20.407
 • Lượt tải: 17.442
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10/11
Tìm thêm: MISA Bamboo.NET

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm