MISA Bamboo.NET 2020 R17 Phần mềm kế toán xã

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 11 👨
 • Phát hành:
 • Version: R17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 419,5 MB
 • Lượt xem: 14.357
 • Lượt tải: 13.366
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10
Giới thiệu

MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. Giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương...

Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020
Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã/phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin và nghiệp vụ kế toán, thì MISA Bamboo.NET 2020 chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Đồng thời, còn kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm. MISA Bamboo.NET 2020 luôn cập nhật các Thông tư kịp thời:

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Quyết định 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
Giao diện nhập số dư ban đầu
Giao diện nhập số dư ban đầu

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R17

 • Kế toán yêu cầu in biểu mẫu quyết toán theo TT 342 in được tháng chỉnh lý quyết toán để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
 • Kế toán mong muốn khi sinh chứng từ trả lương bằng tiền mặt lấy được danh sách tiết và đồng bộ với chứng từ hạch toán chi phí lương có luôn tiết
 • Kế toán mong muốn phần mềm hỗ trợ thiết lập quy tắc đánh số chứng từ để hỗ trợ nhu cầu quản lý chứng từ của đơn vị
 • Yêu cầu thay đổi sinh thông báo công nợ cho nhiều hóa đơn trên phần mềm MISA
 • Kế toán muốn cải tiến mẫu danh sách công thức khi in danh sách chỉ tiêu chi để dễ xem hơn
 • Khách hàng yêu cầu in Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư hiển thị đúng tên chủ đầu tư, Mã QHNS của chủ đầu tư
 • Kế toán mong muốn có thể in được chương 800 trên Mẫu biểu số 64 Quyết toán chi, trả nợ NSĐP theo MLNSNN
 • Khi mở phần mềm, khách hàng được gợi ý ngay các kênh hỗ trợ của MISA
 • Khách hàng yêu cầu in báo cáo mẫu 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại Kho bạc theo NĐ11 lên số liệu tại KBNN
 • Kế toán yêu cầu cho phép in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác để đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh thực chi
 • Kế toán yêu cầu xem được báo cáo đối chiếu rút và chi để kiểm tra số liệu
 • Kế toán yêu cầu in mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương theo đơn vị tiền đồng
 • Kế toán muốn xem được phần thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra báo cáo

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R16

 • Kế toán yêu cầu đáp ứng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước sang đầu năm sau. Theo hướng dẫn của TT 70, báo cáo tài chính lấy số liệu tại thời điểm ngày 31/12. Tuy nhiên theo yêu cầu của kho bạc thì khi nộp BCTC đi kho bạc sẽ bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán nên khi chuyển số dư sang đầu năm sau thì số dư sẽ khác nhau đối với cả 2 trường hợp.
 • Kế toán yêu cầu in báo cáo tài chính bao gồm số liệu tháng chỉnh lý quyết toán và lên số năm trước khi dữ liệu liên năm. Theo yêu cầu của Kho bạc, khi gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc thì số liệu cần bao gồm cả tháng chỉnh lý quyết toán để kho bạc đối chiếu báo cáo thu, chi và số dư tiền gửi tại kho bạc đến hết tháng chỉnh lý quyết toán.

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R15

 • Kế toán yêu cầu in Sổ tiền gửi và Sổ tiền mặt theo tháng chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với kho bạc
 • Kế toán yêu cầu sửa mẫu 01a, 01b theo yêu cầu đặc thù của đơn vị
 • Yêu cầu đáp ứng chức năng Tạo mới dữ liệu từ năm trước
 • Kế toán yêu cầu tạo mới dữ liệu từ năm trước mang theo chứng từ hạch toán chỉnh lý quyết toán
 • Kế toán muốn in báo cáo tổng hợp công nợ phải thu để theo dõi công nợ tổng hợp của tất cả các khách hàng
 • Hòa Thành_Mẫu số 07: Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Mẫu dọc – Tùy chỉnh) thêm Mã dự phòng
 • Kế toán yêu cầu in Sổ nhật ký thu, quỹ chi tiền mặt lên đầy đủ thông tin người nhận tiền, người nộp tiền để đáp ứng yêu cầu quản lý

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R14

Kế toán yêu cầu in được số liệu tháng chỉnh lý quyết toán trên báo cáo thu, chi theo TT 344 để đáp ứng yêu cầu in báo cáo trong tháng chỉnh lý:

 • Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (gồm mẫu thường và mẫu lũy kế)
 • Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (gồm mẫu thường và mẫu lũy kế)
 • Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS
 • Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS

Cách in báo cáo tháng chỉnh lý quyết toán:

Tại giao diện chính hãy chọn Báo Cáo --> Báo cáo theo Quyết định. Tiếp đó hãy kích chọn loại báo cáo mong muốn.

Tại Trên tham số báo cáo hãy tích chọn:

 • In tháng chỉnh lý quyết toán
 • Tích chọn Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R13

 • Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng tiểu mục lên dòng đầu tiên
  • Khi xuất khẩu DVC mẫu C2-03/NS, nếu 1 tiểu mục tạm ứng thanh toán cho nhiều tiểu mục chi thì dòng của tiểu mục tạm ứng phải lên dòng trên cùng, sau đó đến các tiểu mục thanh toán tạm ứng.
  • Trường hợp tiểu mục rút tạm ứng có thanh toán tạm ứng thì số tiền thanh toán nằm cùng dòng với tiểu mục rút tạm ứng.
 • Vũng Liêm_Khách hàng yêu cầu mẫu số 02a-Bảng đối chiếu tình hình sử dụng dự toán ngân sách mã nguồn và mã mục tạm ứng cùng dòng
 • Khách hàng yêu cầu cho phép khai báo định mức và số lượng khi lập chứng từ chi tiền
 • Kế toán yêu cầu biểu số 62 lên đúng số liệu chỉ tiêu khác
 • Cập nhật mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho NS cấp trên (TT 19/2020/TT-BTC)
 • Kế toán muốn chức năng kiểm tra công thức báo cáo cân đối không cảnh báo chỉ tiêu cha khi đã chọn chỉ tiêu con
 • Kế toán yêu cầu công thức chỉ tiêu cha khi trên báo cáo đã hiển thị chỉ tiêu con
 • Kế toán yêu cầu khi in mẫu C2-03: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chọn được tài khoản kho bạc cần thanh toán
 • Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020

Nghiệp vụ dự toán ngân sách:

 • Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

Tạo mẫu dự toán
Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nghiệp vụ tiền mặt:

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu thu tiền
Tải MISA Bamboo.NET 2020 - Giao diện phiếu thu tiền mặt.

Nghiệp vụ tiền gửi

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu chuyển tiền nội bộ
Phiếu chuyển tiền nội bộ.

Nghiệp vụ vật tư, công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
 • Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

Phiếu ghi tăng
Phiếu ghi tăng vật tư, công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tài sản cố định (TSCĐ):

 • Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn TSCĐ.

Phiếu điều chỉnh tài sản cố định
Phiếu điều chỉnh tài sản cố định.

Nghiệp vụ lương:

 • Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
 • Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

Bảng lương
MISA Bamboo.NET 2020 hỗ trợ lập bảng lương.

Nghiệp vụ khác:

 • Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng:

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 3 GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.
 • CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn.
 • Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn.
 • Bộ gõ tiếng Việt UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 giúp nhân viên kế toán xã, phường thực hiện nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

Tìm thêm: MISA Bamboo.NET