MISA Sala.NET R11 Phần mềm tính lương

Tải về

3,6 (17) Misa Miễn phí 1.479 Dung lượng: 361,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10

MISA Sala.NET là phần mềm tính lương tự động được phát triển trên nền tảng công nghệ - Microsoft.NET. Phần mềm cho phép thiết lập từng kỳ tính lương và tính toán các khoản lương thời gian, lương sản phẩm, lương hiệu quả công việc linh hoạt theo chính sách lương của doanh nghiệp.

Các khoản thu nhập thường xuyên theo từng vị trí công việc được tự động đưa vào kỳ lương theo đúng định mức, chính sách doanh nghiệp quy định. Bên cạnh đó, phần mềm còn tự động tính các khoản khấu trừ lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) và thuế TNCN phải nộp theo đúng quy định của Nhà nước.

MISA Sala.NET kết nối trực tiếp với phần mềm MISA HRM.NET AMIS HRM để lấy dữ liệu trước các kỳ tính lương và tải ngược lại bảng lương hoàn chỉnh.

Tính năng chính của MISA Sala.NET

Cho phép tạo nhiều kỳ tính lương trong một tháng

 • Cho phép tạo nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng

Lập danh sách nhân viên cần tính lương trong các kỳ lương.

 • Tự động lấy dữ liệu nhân viên phục vụ cho việc tính lương từ hệ thống MISA HRM.NET như: họ tên, đơn vị, lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm, loại hợp đồng, tình trạng tham gia bảo hiểm, các khoản thu nhập, khấu trừ thường xuyên.
 • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ, cũng như đối tượng phụ thuộc của từng nhân viên để phục vụ cho việc tính lương trong kỳ.

Thiết lập các quy định của Nhà nước và đơn vị để tính lương

 • Tự động cập nhật các quy định mới nhất của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN cho từng loại đối tượng. Cũng như các quy định về mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Cho phép thiết lập các quy định riêng của đơn vị trong việc tính lương như: quy định về thời gian làm thêm giờ, các khoản phụ cấp, trợ cấp; các khoản thưởng, phạt...
 • Cho phép thiết lập các định mức về sản phẩm, doanh số, KPI để phục vụ cho việc tính lương theo sản phẩm, doanh số hoặc KPI.

Tính lương theo sản phẩm, doanh số hoặc KPI:

 • Tự động tính ra lương sản phẩm của nhân viên căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công sản phẩm và đơn giá sản phẩm đã được thiết lập theo định mức.
 • Từ bảng tổng hợp chấm công theo doanh số và bảng định mức hưởng, hệ thống tự động tính ra lương doanh số của nhân viên. Doanh số để tính lương có thể là doanh số tổng hợp hoặc doanh số chi tiết của từng sản phẩm.
 • Từ bảng tổng hợp kết quả KPI và bảng định mức, hệ thống sẽ tự động tính ra lương KPI của từng nhân viên.

Bổ sung các khoản thu nhập, khấu trừ phát sinh không thường xuyên trong các kỳ tính lương: thu nhập làm thêm giờ; tiền thưởng lễ, tết; thưởng đột xuất, phạt đi muộn, về sớm…

 • Linh hoạt khai báo thêm các khoản thu nhập, khấu trừ không phát sinh thường xuyên giữa các kỳ tính lương.
 • Nhập khẩu các khoản thu nhập, khấu trừ phát sinh không thường xuyên từ file excel vào bảng lương.
 • Tự động tính lương làm thêm giờ căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công thời gian và quy định của công ty về mức hưởng đối với từng trường hợp làm thêm giờ.
 • Tự động tính các khoản phạt đi muộn, về sớm,...theo quy định của công ty cho từng nhân viên.

Tự động tính thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên

 • Tự động tính thuế TNCN của nhân viên theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần hoặc biểu tính thuế toàn phần cho từng đối tượng là cá nhân cư trú hay không cư trú.
 • Cho phép thiết lập điều kiện miễn thuế đối với các đối tượng thuộc diện miễn thuế theo theo quy định của Nhà nước.
 • Tự động tính thuế sau khi đã trừ khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ gia cảnh cho từng nhân viên đúng với số lượng người phụ thuộc mà nhân viên đã làm hồ sơ đăng ký.

Quản lý việc thanh toán tiền lương cho nhân viên hàng tháng

 • Lập bảng thanh toán tiền lương dựa trên bảng lương đã tính được để chuyển trả lương cho nhân viên.
 • Cho phép nhân viên xem được phiếu lương hàng tháng, xác nhận hoặc phản hồi cho cán bộ nhân sự tính lương nếu thông tin lương bị sai.
 • Cho phép nhân sự tính lương trả lời những thắc mắc của nhân viên liên quan đến các khoản thu nhập, khấu trừ trong kỳ lương.
 • Theo dõi các khoản lương tạm ứng, phải trả, còn nợ đến từng nhân viên.

Cho phép nhân viên tra cứu, xác nhận lương

 • Sau khi tính lương cho từng cán bộ, phần mềm sẽ tự động gửi mail thông báo đến tất cả nhân viên để yêu cầu nhân viên kiểm tra Phiếu lương xem nhân sự đã tính đúng hay chưa.
 • Nhân viên có thể xác nhận hoặc gửi phản hồi trực tiếp trên phần mềm nếu phát hiện thấy sai xót. Phần mềm sẽ cảnh báo cho cán bộ nhân sự biết có những nhân viên nào chưa xác nhận lương, đang thắc mắc về lương.
 • Sau khi chi trả lương, bất kỳ lúc nào nhân viên cũng có thể tra cứu lại lịch sử nhận lương từng kỳ trực tiếp trên phần mềm mà không cần phải nhờ bộ phận nhân sự in phiếu lương.

Cung cấp các báo cáo phục vụ hoạt động thanh toán tiền lương cho nhân viên

 • Phiếu lương
 • Bảng lương
 • Danh sách nhân viên nhận lương bằng tiền mặt
 • Bảng yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cán bộ nhân viên.

Tính năng cập nhật mới MISA Sala.NET

 • Phiên bản này được phát hành để sửa một số lỗi của khách hàng khi lấy danh sách hưởng lương từ AMIS HRM về phần mềm tính lương MISA SALA.NET.
3,6 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: R11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 361,7 MB
 • Lượt xem: 1.676
 • Lượt tải: 1.479
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/8.1/10
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Tìm thêm: MISA Sala.NET

Có thể bạn quan tâm