Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver 14.32.4.4926 Driver đồ họa Mobile Intel 945GM

Tải về
 • Đánh giá:
  4 14 👨
 • Phát hành:
 • Version: 14.32.4.4926
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 17,3 MB
 • Lượt xem: 18.037
 • Lượt tải: 17.940
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP/2000
Giới thiệu

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver - Driver đồ họa Mobile Intel 945GM

Driver card đồ họa Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver phiên bản 14.32.4.4926, hỗ trợ:

 • Intel(R) 945G Express Chipset 
 • Intel(R) 945GZ Express Chipset 
 • Intel(R) 946GZ Express Chipset 
 • Intel(R) G31 Express Chipset 
 • Intel(R) G33 Express Chipset 
 • Intel(R) G35 Express Chipset 
 • Intel(R) G965 Express Chipset 
 • Intel(R) Q33 Express Chipset 
 • Intel(R) Q35 Express Chipset 
 • Intel(R) Q963 Express Chipset 
 • Intel(R) Q965 Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) 940GML Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) 943GML Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) 945GME Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) 945GMS Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) GL960 Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) GLE960 Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) GM965 Express Chipset 
 • Mobile Intel(R) GME965 Express Chipset