Nether Portal Spread Mod Mod phát tán Nether block trong thế giới Minecraft

Tải về
5 (2) Serilum Miễn phí 34 Dung lượng: 13,3 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Đúng như tên gọi, Nether Portal Spread Mod là Minecraft Mod lan tỏa Nether block trong Overworld thông qua cổng Nether portal.

Nether Portal Spread Mod lan tỏa Nether block trong Overworld
Nether Portal Spread Mod lan tỏa Nether block trong Overworld

Nether portal sẽ phát tán Nether block đến thế giới game Minecraft thông qua cổng và trong bán kính thiết lập. Cụ thể, Nether Portal Spread Mod sẽ biến đất cát, cỏ và đá tương ứng thành Netherrack, Quartz Ore và Nether Brick; biến cát và sỏi cuội thành Soul Sand.

Yêu cầu: Minecraft Forge

Phát tán Nether block thông qua Nether portal
Phát tán Nether block thông qua Nether portal

Thiết lập Nether Portal Spread Mod

 • portalSpreadRadius (mặc định = 15, tối thiểu 1, tối đa 100): bán kính xung quanh cổng mà Nether block được phát tán.
 • spreadDelay (mặc định = 2500, tối thiểu 20, tối đa 360000): độ trễ trong ms ở giữa phạm vi phát tán của Nether portal.
 • instantConvertAmount (mặc định = 50, tối thiểu 0, tối đa 1000): tổng số block được chuyển đổi thành Nether block xung quanh cổng khi được phát hiện. Nếu có Nether block trong bán kính cho phép, số lượng này sẽ giảm.
 • coalPreventsSpread (mặc định = true): khi bật, chặn hiệu ứng phát tán khi có 2 Coal block trong bán kính.
 • isQuartzChance (mặc định = 0.05, tối thiểu 0, tối đa 1.0): khả năng block phát tán kế tiếp là Quartz ore.
 • isNetherBrickChance (mặc định = 0.2, tối thiểu 0, tối đa 1.0): khả năng sau khi cuộn Quartz thì block phát tán kế tiếp là Nether brick.
Thiết lập bán kính lan tỏa Nether block
Thiết lập bán kính lan tỏa Nether block

Lưu ý: bạn có thể dừng hiệu ứng lan tỏa bằng cách đặt 2 Coal block trong bán kính của Nether portal. Trong trường hợp này, chúng được đặt trước cổng nhưng thực tế, có thể đặt ở bất cứ đâu trong bán kính cho phép.

Loc Nguyen

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 13,3 KB
 • Lượt xem: 356
 • Lượt tải: 34
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Liên quan, thay thế