oXygen XML Diff for Linux (32 bit)

Tải về

3 (1) SyncRO Soft Dùng thử 296 Dung lượng: 40,3 MB Ngày: Yêu cầu: Linux

oXygen XML Diff - một giải pháp toàn diện dành với việc so sánh, kết hợp các file XML...

Ứng dụng cung cấp cả thư mục và file gốc để so sánh, với 6 thuật toán nâng cao khác nhau, cùng nhiều mức so sánh ở các mức khác nhau. Quá trình này cũng có thể được thực hiện bên trong định dạng file ZIP-based như ZIP, JAR, ODF, OOXML.

Các giải pháp liên quan bao gồm 2 thuật toán XML khác nhau:

- XML Accurate: được dùng để điều chỉnh và so sánh độ chính xác

- XML Fast: sử dụng với những thuật toán yêu cầu tốc độ xử lý

Được tích hợp thêm cú pháp Syntax Aware, mang lại cho người sử dụng kết quả chính xác, độ tin cậy cao, được sáng tạo bởi oXygen XML Diff và kèm theo đó là 3 thuật toán có sẵn dựa vào cấu trúc của file hệ thống: line based, word based và character based.

Các thuật toán XML được tạo ra để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu đi kèm với công việc, so sánh tài liệu XML, giúp người sử dụng chỉ định đối với các thông số như namespaces, tiền tố, sự mô tả namespace , processing instructions, comments, CDATA, DOCTYPE, thứ tự các thuộc tính...

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 40,3 MB
  • Lượt xem: 302
  • Lượt tải: 296
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về