PasswordFox 1.36 Công cụ phục hồi mật khẩu nhỏ gọn

Tải về

3,6 (5) Nir Soft Miễn phí 3.809 Dung lượng: 58 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7

PasswordFox là một công cụ khôi phục password nhỏ,nó cho phép bạn xem username và password lưu trữ bởi trình duyệt web Mozilla Firefox.

Theo mặc định, PasswordFox hiển thị password được lưu trữ của hồ sơ hiện tại của bạn, nhưng bạn có thể dễ dàng chọn xem password của bất kỳ hồ sơ Firefox nào khác.Đối với mỗi mục nhập password, những thông tin sau được hiển thị: Record Index, Web Site, User Name, Password, User Name Field, Password Field, và tên file Signon.

PasswordFox không yêu cầu bất cứ quá trình cài đặt nào hay file DLL bổ sung nào. Tuy nhiên, trình duyệt Firefox phải được cài đặt trên máy của bạn để cho phép PasswordFox lấy danh sách các mật khẩu.

Theo softpedia.com

3,6 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.36
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58 KB
  • Lượt xem: 3.819
  • Lượt tải: 3.809
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm