PcAutoWaker For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 144 KB
  • Lượt xem: 617
  • Lượt tải: 621
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

PcAutoWaker có khả năng khởi động máy tính từ xa thông qua chức năng Wake on LAN đã được kích hoạt sẵn, với điều kiện máy tính đó kết nối qua Access Point đã được thiết lập.

PcAutoWaker For Android

Tính năng:

- Khởi động máy tính từ xa thông qua chức năng Wake On LAN.

- Có thể khởi động tất cả máy tính đã thiết lập.

- Bật hoặc tắt tính năng tự động khởi động.

- Bạn có thể thiết lập thời gian tắt tiếng.

Tuyết Mai (Theo Android Market)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: