🖼️
🖼️
  • EFY-eBHXH cho iOS Hỗ trợ kê khai BHXH trên iPhone/iPad
  • EFY-eBHXH là phiên bản Mobile của phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH EFY-eBHXH. Với đầy đủ tính năng của phiên bản PC, cùng thiết kế tối ưu phù hợp cho thiết bị di động, EFY-eBHXH sẽ giúp thực hiện mọi giao dịch về BHXH, BHYT và BHTN vô cùng nhanh chóng, thuận tiện.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Fast HRM Phần mềm quản trị nhân sự
  • Fast HRM là phần mềm quản trị nhân sự được xây dựng và phát triển trên nền tảng web. Giúp bộ phận hành chính nhân sự dễ dàng theo dõi cũng như quản lý việc chấm công, tính lương, tính BHYT, BHXH, thuế TNCN...
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu