🖼️
 • Chrome Remote Desktop Hỗ trợ truy cập máy tính từ xa
 • Quản lý nhiều máy tính có thể là một rắc rối. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ xa có thể còn gặp nhiều rắc rối hơn. Chrome Remote Desktop sẽ giúp bạn giải quyết cả hai vấn đề này bằng cách cho phép người dùng kết nối từ xa với máy tính của mình hoặc của bạn bè.
 • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Multi Screen Remote Desktop
 • Multi-Screen Remote Desktop (MSRD), một phần mềm hiển thị nhiều hình ảnh máy tính khác trên màn hình của bạn. Bạn có thể kiểm soát các máy tính từ xa chỉ bằng cách sử dụng chuột và bàn phím. MSRD sử dụng nhanh chóng và an toàn, phần mềm có thể kiểm soát
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Apple Remote Desktop Phần mềm quản lý máy tính/mạng máy tính từ xa
 • Apple Remote Desktop cho Mac là phần mềm quản lý máy tính Mac trong hệ thống mạng với rất nhiều tính năng hữu ích. Nó cho phép phân phối phần mềm, cung cấp trợ giúp trực tuyến thời gian thực đến người dùng cuối, tạo báo cáo phần mềm, phần cứng và tự động hóa các nhiệm vụ quản lý thường xuyên mà không cần rời khỏi bàn.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Remote Desktop Screenshot
 • Remote Desktop Screenshot cho phép bạn tạo bản chụp màn hình của máy tính điều khiển từ xa...
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️