🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Nemo Documents
  • Nemo là một ứng dụng dùng để kiểm tra cấu trúc thư mục hiện tại của bạn cũng như tìm kiếm tập tin dễ dàng hơn. Bằng cách tích hợp với Windows Desktop Search (built-in trên Vista và Windows 7) bạn có thể tìm kiếm các cụm từ hoặc từ bên trong các tài liệu v
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Live Documents
  • Nếu so sánh với Microsoft Office thì Google Docs còn thua xa về tính năng. Trang web www.live-documents.com tập hợp các điểm mạnh về chia sẻ của Google Docs cùng các tính năng của Microsoft Office.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Documents Recover-Center Khôi phục lại các tài liệu
  • Documents Recover-Center được sử dụng để khôi phục lại các tài liệu vô tình hay cố ý xóa, bị hỏng hoặc bị mất do định dạng đĩa, các hoạt động virus, phần mềm và sự cố phần cứng, chẳng hạn như Word, Excel, Powerpoint và các tập tin PDF.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu