🖼️
 • iMindMap Vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp

 • iMindMap 11.0.4 là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan. iMindMap là một phần mềm rất mạnh, cung cấp cho người dùng rất nhiều các công cụ hỗ trợ để chuyển đổi các ý tưởng thành hình ảnh.
 • Xếp hạng: 4 109 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • SimpleMind Desktop Pro Lập bản đồ tư duy

 • SimpleMind Desktop Pro lả một phần mềm giúp người dùng xây dựng các ý tưởng, biến ý tưởng của mình thành kế hoạch và hành động ý nghĩa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Ayoa Task Quản lý công việc, sơ đồ tư duy và chat miễn phí

 • Ayoa Task là công cụ “tất cả trong một” giúp người dùng tạo và cộng tác phát triển ý tượng vượt xa quản lý nhiệm vụ truyền thống. Làm việc tốt không phải chỉ hoàn thành công việc mà còn cần đảm bảo độ chính xác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  • GitMind Ứng dụng sơ đồ tư duy hiện đại

  • GitMind là ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy miễn phí đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ cho công việc và học tập, nghiên cứu của hàng triệu người dùng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
  🖼️