🖼️
 • Python Ngôn ngữ lập trình cơ bản

 • Python 3.12 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Tải Python miễn phí.
 • Xếp hạng: 4 96 Phiếu bầu
🖼️
 • Python (64 bit)

 • Python là ngôn ngữ lập trình đang ngày càng phổ biến, và cũng là ngôn ngữ thường được chọn để giảng dạy những người mới học lập trình.
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  🖼️
   🖼️
   • Wingware WingIDE Professional

   • Wing IDE Professional là một công cụ soạn thảo cho lập trình mã Python. Phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa code Python từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp cho bạn công cụ soạn thảo thông minh, kiểm tra code, và các tính năng Debug...
   • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
   🖼️
   🖼️
   • Wingware WingIDE Professional for Linux

   • Wing IDE Professional là một công cụ soạn thảo cho lập trình mã Python. Phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa code Python từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp cho bạn công cụ soạn thảo thông minh, kiểm tra code, và các tính năng Debug...
   • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
   🖼️
   • Wingware WingIDE Professional for Mac

   • Wing IDE Professional là một công cụ soạn thảo cho lập trình mã Python. Phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa code Python từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp cho bạn công cụ soạn thảo thông minh, kiểm tra code, và các tính năng Debug...
   • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
   🖼️
   • Learn Python cho Android Học ngôn ngữ lập trình Python trên Android

   • Learn Python for Android là ứng dụng học lập trình ngôn ngữ Python từ cơ bản đến nâng cao hiệu quả, chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 3.0 trở lên và hoàn toàn miễn phí. Với Learn Python, việc tìm hiểu Python là gì, tại sao nên học Python và làm thế nào để thành thạo ngôn ngữ này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
   • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
   🖼️
    🖼️