🖼️
🖼️
  • Skype Web Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

  • Skype Web là ứng dụng hoàn hảo cho phép bạn thực hiện cuộc gọi thoại, gọi video, nhắn tin ngay lập tức trên một trình duyệt, mà không cần phải cài đặt Skype trên máy tính hay Skype di động.
  • Xếp hạng: 3 63 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Skype Launcher Chat cùng lúc nhiều tài khoản Skype

  • Skype Launcher là một công cụ để tự động đăng nhập trong nhiều tài khoản Skype chỉ với một cú click. Nó sẽ tự động phát hiện tài khoản đã đăng ký trong tài khoản Skype và chỉ đăng nhập tài khoản offline.
  • Xếp hạng: 4 30 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Skype Preview Phiên bản thử nghiệm của Skype

  • Skype Preview 8.60.76.27 là bản thử nghiệm của phần mềm chat nổi tiếng toàn cầu. Skype Preview cho phép người dùng trải nghiệm những tính năng mới nhất trên Skype.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu