🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft SQL Operations Studio (preview) là công cụ miễn phí, hỗ trợ đa nền tảng với nhiệm vụ quản lý SQL Server, Azure SQL Database và Azure SQL Data Warehouse hay bất cứ vùng hoạt động nào của công cụ.
 • windows Version: 0.31.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49
🖼️
 • Phát hành: Novalogic
 • Một trong những khía cạnh đem lại nhiều bất ngờ thú vị nhất trong Joint Operations là cách thức trò chơi lồng ghép một cách hài hòa các loại chiến xa vào trong các hoạt động tác chiến khác...
 • windows
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.632
🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft SQL Server là một nền tảng dữ liệu phức hợp và máy chủ có thể cung cấp khả năng mở rộng và bảo mật, cho phép người dùng sử dụng tính năng quản lý cơ sở dữ liệu chặt chẽ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.409
🖼️
 • Phát hành: SSW
 • SQL Auditor là một phần trong các công cụ dữ liệu được thiết kế bởi SSW giúp kiểm tra các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất và tối ưu hóa hiệu suất của Server SQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.473
🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for Oracle là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu Oracle.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.608
🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for PostgreSQL là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý , thiết kế và so sánh cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.402
🖼️
 • Phát hành: Thegrideon Software
 • SQL Password Bypasser là công cụ tiên tiến để reset mọi mật khẩu tài khoản SQL Server trong file master.mdf của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 824
🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for InterBase/Firebird là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu Firebird và InterBase.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 871
🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for MySQL là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu MySQL
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 701
🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • EMS SQL Query for SQL Server là một ứng dụng đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng xây dựng các truy vấn SQL vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 598
🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • Systool SQL Decryptor là phần mềm được thiết kế để cho người dùng SQL để chuyển đổi dữ liệu được mã hóa sang database giải mã trong database SQL sever hoặc định dạng tương thích với SQL server.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 433