🖼️
  • VMware Workstation Pro Phần mềm tạo máy ảo chuyên nghiệp

  • VMware Workstation 17.5 Pro là phần mềm giả lập hệ điều hành rất nổi tiếng của hãng VMware Inc; có thể thay đổi đáng kể cách thức làm việc với các máy ảo và cực kì hữu ích với các nhà phát triển.
  • Xếp hạng: 4 162 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • VMware Server Phần mềm ảo hóa

  • VMware Server là một sản phẩm ảo hóa miễn phí cho các máy chủ Windows và Linux với sự hỗ trợ lớp doanh nghiệp và quản lý Virtual Center.
  • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
  • VMware ThinApp Trình tạo Portable chuyên nghiệp

  • Với Vmware ThinApp, các ứng dụng sẽ được tích hợp vào trong những chương trình thực thi riêng để hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau nhằm không gây ra xung đột trên các thiết bị điểm cuối.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu