🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • Dữ liệu riêng tư luôn cần được quan tâm, bảo vệ, đặc biệt trong trường hợp máy tính được dùng chung bởi nhiều người hoặc chúng được lưu trên laptop, thiết bị rất dễ bị đánh cắp. Với tiện ích mang tên WinMend Folder Hidden, bạn
 • windows Version: 1.4.9
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.553
🖼️
 • Phát hành: Kaushal Bhavsar
 • Công cụ USB Hidden Folder Fix có thể lướt qua toàn bộ các folder trên USB và hiển thị các folder bị ẩn đó. Công cụ này rất đơn giản, dễ sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.832
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • Mỗi khi cần sao chép các dữ liệu có dung lượng lên Windows, bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian, thậm chí quá trình sao chép còn làm ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của Windows.
 • windows Version: 1.4.1
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.830
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend Data Recovery là một ứng dụng khôi phục dữ liệu mạnh mẽ dựa trên Windows.
 • windows Version: 1.4.9
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.443
🖼️
 • Phát hành: Trần Ký Phát
 • Dữ liệu riêng tư luôn cần được quan tâm, bảo vệ, đặc biệt trong trường hợp máy tính được dùng chung bởi nhiều người hoặc chúng được lưu trên laptop, thiết bị rất dễ bị đánh cắp. Với tiện ích mang tên TKPSoft Folder Hidden, bạn
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.397
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend Auto Shutdown là một tiện ích phần mềm miễn phí mà có thể tắt máy tính tự động của bạn. Với các thiết lập đơn giản, nó có thể tắt, hibernate, stand by hay log off máy tính khi tại một thời gian dự kiến.
 • windows Version: 1.3.4
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.071
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend Registry Cleaner là một ứng dụng an toàn và mạnh mẽ, được thiết kế để giúp người dùng dọn dẹp và tối ưu hóa registry.
 • windows Version: 1.6.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.219
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend History Cleaner là công cụ hữu hiệu để dọn dẹp toàn bộ lịch sử được tạo ra bởi nhiều chương trình khác nhau trong hệ thống.
 • windows Version: 1.4.4
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 858
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend Disk Cleaner là một công cụ dọn dẹp tập tin rác an toàn và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 610
🖼️
 • Phát hành: WinMend
 • WinMend Registry Defrag là một công cụ dọn dẹp và chống phân mảnh registry hoàn toàn miễn phí.
 • windows Version: 1.4.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 581
🖼️
 • Phát hành: Rodan Software
 • Folder Hidden là một chương trình hữu ích cung cấp cho bạn một cách an toàn và dễ dàng để nhanh chóng ẩn dữ liệu cá nhân của mình.
 • windows Version: 2.0.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118