🖼️
 • Visual Similarity Duplicate Image Finder 3.1.0.1

 • Visual Similarity Duplicate Image Finder - một chương trình tiện ích nhỏ gọn của hãng MindGems Software, có tác dụng tìm và xóa bỏ các file đồ họa trùng hoặc giống nhau trên máy tính...
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Boxoft Duplicate Image Finder

 • Boxoft Duplicate Image Finder có thể là một công cụ tốt dành cho bạn để bạn thực hiện tác vụ trên. Phần mền này cung cấp cho bạn cách dễ dàng để tìm kiếm các bức ảnh , cũng như xác định số phần trăm giống nhau đối với các bức ảnh trùng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Duplicate Image Finder for Android Tìm ảnh trùng trên Android

 • Duplicate/Similar Image Finder có thể dò tìm tất cả các bức ảnh trùng (ảnh hoặc hình ảnh) có trên thiết bị Android. Ứng dụng sẽ quét các folder và folder phụ và không chỉ dò tìm chính xác những file trùng, mà còn cả những bức ảnh tương tự (dựa vào thiết lập cấu hình về độ tương tự - tỷ lệ giống nhau).
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Auslogics Duplicate File Finder Tìm kiếm tập tin trùng lặp

 • Auslogics Duplicate File Finder 8.4.0.1 là phương pháp đơn giản nhất để phân loại các tệp tin ảnh, nhạc, video và nhiều file cá nhân khác để xóa bỏ file trùng lặp và giải phóng bộ nhớ cho máy tính Windows.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Duplicate Finder

 • Duplicate Finder chuyên tìm kiếm các tập tin trùng nhau trong ổ cứng để tiết kiệm dung lượng. Dựa và dung lượng (chính xác từng byte), tên,…
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️