Salesforce Mobile for iPhone

Tải về

3 (1) Salesforce com Miễn phí 974 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.0 trở lên

Ứng dụng này sẽ rất cần thiết cho các nhân viên kinh doanh để quản lý danh sách khách hàng, đối tác liên hệ của mình. Có thể sắp xếp các mối liên hệ theo tài khoản, cơ hội và vị trí. Salesforce Mobile giúp theo dõi các hoạt động của một tài khoản và lưu trữ các giao dịch mua bán vào cơ sở dữ liệu.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 1.005
  • Lượt tải: 974
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.0 trở lên
Liên kết tải về
Link Download chính thức: