Search Preview for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 57 KB
  • Lượt xem: 185
  • Lượt tải: 179
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, Safari
Giới thiệu

Search Preview thêm trực tiếp bức ảnh nhỏ của các trang có link với kết quả tìm kiếm của bạn trên Google, Bing hoặc Yahoo. Tiện ích này là vô giá trong việc nhận thêm một số văn cảnh về các trang có trong kết quả tìm kiếm. Search Preview không có trong kho Extensions Gallery của Safari.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Ứng dụng liên quan và thay thế