Secure My Files

Tải về
5 (1) SecuSimple Dùng thử 724 Dung lượng: 4,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7

Secure My Files là phần mềm mã hóa bảo mật file, thư mục, USB bằng mật khẩu miễn phí. Bạn có thể bảo vệ file của mình một cách nhanh chóng và an toàn.

Secure My Files có thể tạo Secure Bins để mã hóa file, phân quyền người dùng cho file, thư mục, từ chối truy cập, bảo vệ USB bằng mật khẩu. Secure My Files chạy rất nhanh và an toàn.

Secure My Files

Theo CDTT

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,6 MB
  • Lượt xem: 734
  • Lượt tải: 724
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: