System Uptime Monitor

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,5 MB
 • Lượt xem: 444
 • Lượt tải: 437
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

System Uptime Monitor là phần mềm rất dễ sử dụng để có thể cập nhật các thông số, theo dõi các phần mềm và xem bản ghi đăng nhập của người dùng. Bạn có thể sử dụng nó để phân tích thông số thời gian chạy, thời gian không sử dụng. Bạn cũng có thể xem những phần mềm nào đang chạy, thời gian bắt đầu sử dụng và tổng thời gian dùng. Phần mềm này cho phép bạn xem bản ghi đăng nhập của người dùng bằng cách hiển thị tên người dùng, thời gian.

System Uptime Monitor

Các tính năng chính:

 • Hiển thị thời gian được sử dụng, thời gian chết và thời gian nghỉ của Windows
 • Hiển thị thời gian sử dụng nhiều nhất đã được ghi lại
 • Hiển thị tổng thời gian máy tính được bật, tắt và thời gian máy tính bị lỗi
 • Hiển thị thời gian tắt máy gần nhất và khi nó được bật
 • Cho phép duyệt và lọc thông số thời gian ghi lại được
 • Giám sát phần mềm đang chạy và ghi lại các thông số sau: tên người dùng, thời gian đăng nhập, thời gian sử dụng
 • Cho phép duyệt và lọc thời gian sử dụng của mỗi phần mềm đã theo dõi
 • Cho phép tạo bản báo cáo về thông số đã ghi được
 • Cho phép lưu và sử dụng lại các bộ lọc hay dùng
 • Cho phép xuất các bản ghi sang file CVS
 • Cho phép xem trước và in các bản báo cáo từ trình duyệt web.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.