Sổ liên lạc điện tử PINO cho iOS Sổ liên lạc điện tử PINO cho iOS Ứng dụng sổ liên lạc chính thức sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội

Sổ liên lạc điện tử PINO cho iOS
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.562

Kid Apps: 13 in 1 for iPad Kid Apps: 13 in 1 for iPad 1.0 Ứng dụng giáo dục cho trẻ em trên iPad

Kid Apps: 13 in 1 for iPad
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.249

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

First Words with Phonics Lite First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

First Words with Phonics Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

World Countries All-In-One Free for iOS World Countries All-In-One Free for iOS 2.5 Bộ ứng dụng giáo dục trên iPhone/iPad

World Countries All-In-One Free for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Angies Stories cho iOS Angies Stories cho iOS 1.1 Ứng dụng giáo dục cho bé trên iPhone/iPad

Angies Stories cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Endless Learning Academy cho iOS Endless Learning Academy cho iOS 1.1 Ứng dụng giáo dục toàn diện cho trẻ em

Endless Learning Academy cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

ABCmouse.com cho Android ABCmouse.com cho Android 5.4 Ứng dụng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non

ABCmouse.com cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Nearpod Nearpod 4.991 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

Nearpod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

ABCmouse.com cho iOS ABCmouse.com cho iOS 5.5 Ứng dụng giáo dục toàn diện dành cho trẻ từ 2 tới 8 tuổi

ABCmouse.com cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02