Kid Apps: 13 in 1 for iPad Kid Apps: 13 in 1 for iPad 1.0 Ứng dụng giáo dục cho trẻ em trên iPad

Kid Apps: 13 in 1 for iPad
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.247

Master Grade for Mac Master Grade for Mac 3.8 Ứng dụng quản lý trong giáo dục

Master Grade for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 807

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục

Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 220

First Words with Phonics Lite First Words with Phonics Lite Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

First Words with Phonics Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

World Countries All-In-One Free for iOS World Countries All-In-One Free for iOS 2.5 Bộ ứng dụng giáo dục trên iPhone/iPad

World Countries All-In-One Free for iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Angies Stories cho iOS Angies Stories cho iOS 1.1 Ứng dụng giáo dục cho bé trên iPhone/iPad

Angies Stories cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Endless Learning Academy cho iOS Endless Learning Academy cho iOS 1.1 Ứng dụng giáo dục toàn diện cho trẻ em

Endless Learning Academy cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

ABCmouse.com cho Android ABCmouse.com cho Android 5.4 Ứng dụng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non

ABCmouse.com cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Nearpod Nearpod 4.991 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

Nearpod
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

ABCmouse.com cho iOS ABCmouse.com cho iOS 5.5 Ứng dụng giáo dục toàn diện dành cho trẻ từ 2 tới 8 tuổi

ABCmouse.com cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02