BlueStacks App Player BlueStacks App Player 4.1 Phần mềm giả lập Android trên PC

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.091
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.728.169

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 393
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.522.112

NoxPlayer NoxPlayer 6.1 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.1.1.0
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 292
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.276.839

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.275.099

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 569
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 319.617

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297.306

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 176.448

MEmu MEmu 5.3 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 78
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141.581

iPadian iPadian 3.0 Phần mềm giả lập iOS trên máy tính

iPadian
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.857

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.611