BlueStacks BlueStacks 3.50 Phần mềm giả lập Android trên Windows

BlueStacks
 • Đánh giá: 1.036
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.537.461

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.100
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.224.495

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 341
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.196.450

NoxPlayer NoxPlayer 5.1 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) vừa ra mắt phiên bản mới nhất Nox APP Player 5.1. Đây là 1 cuộc "lột xác" ngoạn mục cả về giao diện lẫn tính năng, mang đến cho người chơi trải nghiệm giả lập Android hiệu quả trên máy tính.
 • windows Version: 5.1.0.0
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player NAP giả lập Android
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 515.981

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 568
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 304.907

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296.589

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.627

Genymotion Genymotion 2.10 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86.122

ASUS PC Link ASUS PC Link 3.0 Điều khiển điện thoại ASUS trên máy tính

ASUS PC Link
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.242

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.869