BlueStacks App Player BlueStacks App Player 3.50 Phần mềm giả lập Android trên Windows

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.049
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.583.634

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 357
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.290.702

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.237.528

NoxPlayer NoxPlayer 5.2 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 5.2.1.0
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 181
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 646.831

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 568
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307.461

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296.867

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 105
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127.223

Genymotion Genymotion 2.10 Chạy ứng dụng Android trên máy tính

Genymotion
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.496

Remix OS Remix OS 3.0 Giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.370

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.660