BlueStacks App Player BlueStacks App Player 3.56 Phần mềm giả lập Android trên PC

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.060
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.642.371

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 380
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.406.492

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.101
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.257.159

NoxPlayer NoxPlayer 6.0 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.0.5.2
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 213
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 878.431

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 568
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312.020

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297.096

KOPLAYER KOPLAYER 1.4 Phần mềm giả lập Android cho PC

KOPLAYER
 • Đánh giá: 114
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.940

MEmu MEmu 3.6 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.429

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.202

Yeahplay Yeahplay 1.0 Phần mềm giả lập Android trên PC

Yeahplay
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.532