🖼️ Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 3 mẫu kịch bản tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.660

🖼️ Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.724

🖼️ Mẫu cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo Bản cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo năm học 2017 - 2018

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.433

🖼️ Mẫu giáo án chuẩn của Bộ giáo dục Mẫu giáo án chuẩn của Bộ giáo dục & Đào tạo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.206

🖼️ Luật Giáo Dục 2017 Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.920

🖼️ Mẫu template dành cho tập huấn giáo dục Mẫu PowerPoint cho tập huấn giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.535

🖼️ Toàn văn Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Dự thảo) Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.161

🖼️ Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán đổi mới từ lớp 1 đến lớp 12 (Dự thảo) Dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn Toán

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

🖼️ Chương trình giáo dục phổ thông mới Khung chương trình chi tiết 27 môn học phổ thông mới năm 2020

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 431

🖼️ Mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục Mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục học sinh Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137