Opera Opera 49.0 Duyệt web nhanh, miễn phí, bảo mật

Opera
 • Đánh giá: 691
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 810.717

Opera Mini cho Android Opera Mini cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini cho Android
 • Đánh giá: 441
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287.374

Opera Mini cho iOS Opera Mini cho iOS 16.0 Trình duyệt web tối ưu trên iPhone/iPad

Opera Mini cho iOS
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111.217

Opera cho Mac Opera cho Mac 48.0 Trình duyệt web cho Mac

Opera cho Mac
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.330

Opera cho Linux Opera cho Linux 48.0 Trình duyệt web cho Linux

Opera cho Linux
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.526

Opera Mobile 11 for Windows 7 Opera Mobile 11 for Windows 7 Trình duyệt Opera Mobile cho Windows

Opera Mobile 11 for Windows 7
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.283

Opera Neon Opera Neon Trình duyệt web miễn phí mới cho máy tính

Opera Neon
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.035

Opera Developer Opera Developer 51.0 Trình duyệt Opera dành cho nhà phát triển

Opera Developer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.859

Opera Mail Opera Mail 1.0 Ứng dụng Mail Client gọn nhẹ, miễn phí

Opera Mail
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.276

Opera Beta Opera Beta 50.0 Trải nghiệm tính năng mới trên trình duyệt Opera

Opera Beta
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243