Opera Opera 52.0 Duyệt web nhanh, miễn phí, bảo mật

Opera
 • Đánh giá: 691
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 813.672

Opera Mini cho Android Opera Mini cho Android Trình duyệt web siêu tốc trên Android

Opera Mini cho Android
 • Đánh giá: 441
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287.589

Opera Mini cho iOS Opera Mini cho iOS 16.0 Trình duyệt web tối ưu trên iPhone/iPad

Opera Mini cho iOS
 • Đánh giá: 119
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111.287

Opera cho Mac Opera cho Mac 52.0 Trình duyệt web cho Mac

Opera cho Mac
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.406

Opera Mobile 11 for Windows 7 Opera Mobile 11 for Windows 7 Trình duyệt Opera Mobile cho Windows

Opera Mobile 11 for Windows 7
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.384

Opera Neon Opera Neon Trình duyệt web miễn phí mới cho máy tính

Opera Neon
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.640

Opera Developer Opera Developer Trình duyệt Opera dành cho nhà phát triển

Opera Developer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.097

Opera Free VPN cho Android Opera Free VPN cho Android 1.5 Opera VPN miễn phí trên Android

Opera Free VPN cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 433

Opera Beta Opera Beta Trải nghiệm tính năng mới trên trình duyệt Opera

Opera Beta
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 320

Opera VPN cho iOS Opera VPN cho iOS 2.2 Ứng dụng VPN giúp truy cập trang web bị chặn, đối IP nhanh chóng

Opera VPN cho iOS
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249