Skype Skype 8.19 Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Skype
 • Phát hành: Skype
 • Skype là ứng dụng nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí với chất lượng tốt. Skype không chỉ tốt nhờ tính năng thoại video, thoại thường mà còn rất tốt cho các cuộc họp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu trực tuyến...
 • windows Version: 8.19.0.1
 • Tìm thêm: Skype download Skype tải Skype instant messenger gọi điện miễn phí
 • Đánh giá: 2.574
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.675.148

Skype cho Pocket PC Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

Skype cho Pocket PC
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.345

Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.641

Skype cho Mac Skype cho Mac 8.19 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90.039

Skype cho iPhone Skype cho iPhone 8.18 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

Skype cho iPhone
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.910

Skype cho Windows 10 Mobile Skype cho Windows 10 Mobile Gọi điện thoại miễn phí trên Windows Mobile

Skype cho Windows 10 Mobile
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.247

Skype cho iPad Skype cho iPad 6.35 Nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí trên iPad

Skype cho iPad
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.089

Evaer Skype Video Recorder Evaer Skype Video Recorder 1.8 Ghi lại cuộc gọi video trên Skype

Evaer Skype Video Recorder
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.795

Skype Web Skype Web Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

Skype Web
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 6.315

Skype for Chrome Skype for Chrome 10.2 Đăng nhập Skype nhanh trên trình duyệt

Skype for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144