Skype Skype 8.28 Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Skype
 • Đánh giá: 2.582
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.798.083

Skype cho Android Skype cho Android 8.28 Nhắn tin, gọi điện và gọi video miễn phí trên Android

Skype cho Android
 • Đánh giá: 701
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214.142

Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98.805

Skype cho Pocket PC Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

Skype cho Pocket PC
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.443

Skype cho Mac Skype cho Mac 8.28 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.118

Skype cho iPhone Skype cho iPhone 8.28 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

Skype cho iPhone
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.141

Evaer Skype Video Recorder Evaer Skype Video Recorder 1.8 Ghi lại cuộc gọi video trên Skype

Evaer Skype Video Recorder
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.870

Skype Web Skype Web Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

Skype Web
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 7.812

Skype for Chrome Skype for Chrome 10.2 Đăng nhập Skype nhanh trên trình duyệt

Skype for Chrome
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 241

Skype Preview Skype Preview 8.29 Phiên bản thử nghiệm của Skype

Skype Preview
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07