Skype Skype 8.33 Chat, gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí trên máy tính

Skype
 • Đánh giá: 2.588
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.845.130

Skype cho Android Skype cho Android Nhắn tin, gọi điện và gọi video miễn phí trên Android

Skype cho Android
 • Đánh giá: 702
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214.660

Skype cho Windows 10 Skype cho Windows 10 Đăng nhập Skype trên Windows 8.1/10

Skype cho Windows 10
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99.706

Skype cho Pocket PC Skype cho Pocket PC Chat, gọi điện, gọi video Skype trên Windows Mobile

Skype cho Pocket PC
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97.468

Skype cho Mac Skype cho Mac 8.33 Chat, gọi điện thoại miễn phí qua Internet

Skype cho Mac
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.868

Skype cho iPhone Skype cho iPhone 8.33 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

Skype cho iPhone
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.304

Skype cho Windows 10 Mobile Skype cho Windows 10 Mobile Gọi điện thoại miễn phí trên Windows Mobile

Skype cho Windows 10 Mobile
 • Đánh giá: 113
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.373

Skype cho iPad Skype cho iPad 8.33 Nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí trên iPad

Skype cho iPad
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.235

Skype Web Skype Web 8.0 Chat, gọi điện, gọi video trên Skype web

Skype Web
 • Phát hành: Skype
 • Skype Web là ứng dụng hoàn hảo cho phép bạn thực hiện cuộc gọi thoại, gọi video, nhắn tin ngay lập tức trên một trình duyệt, mà không cần phải cài đặt Skype trên máy tính hay Skype di động.
 • web Version: 8.0
 • Tìm thêm: Skype for Web Skype download skype for web download Skype tải Skype
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 9.266

Skype Preview Skype Preview 8.31 Phiên bản thử nghiệm của Skype

Skype Preview
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60