Treasure Bags Mod Minecraft Mod túi đồ loot

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 63,8 KB
  • Lượt xem: 261
  • Lượt tải: 16
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10
Giới thiệu

Treasure Bags Mod là 1 phiên bản khác của LootBags Mod nhưng được tùy chỉnh hoàn toàn bởi các gói dữ liệu. Cài đặt Minecraft Mod này để thêm thoải mái các gói loot thông qua nhiều gói data khác nhau.

Treasure Bags Mod bổ sung các túi đồ loot giá trị trong Minecraft
Treasure Bags Mod bổ sung các túi đồ loot giá trị trong Minecraft

Yêu cầu:

Bên cạnh loại túi đồ loot mà người chơi Minecraft được cấp khi tham gia thế giới game lần đầu tiên, Mod Minecraft này không bao gồm các loại túi có thể kiếm được ở dạng mặc định, bạn buộc phải tải 1 gói data bất kỳ hoặc tự tạo mới.

Tính năng của Treasure Bags Mod

Loại túi loot này cho phép người chơi đặt tên, thiết lập màu sắc và bàn loot. Các item trong túi được tùy chỉnh bằng bàn loot riêng. Đó có thể là bàn loot hiện có hoặc do tạo mới. Thông thường, người chơi sẽ thêm loại túi JSON và 1 bàn loot cho mỗi chiếc túi.

Để kiếm những chiếc túi này, hãy thêm chúng vào bàn loot. Treasure Bags Mod bổ sung 2 bàn loot để người chơi thêm đồ loot vào danh mục các loại mob. Bạn có thể tìm thấy trong data/treasurebags/loot_tables/entity_group.

Tùy chỉnh loot bag bằng các gói dữ liệu mở rộng
Tùy chỉnh loot bag bằng các gói dữ liệu mở rộng

Cách dùng:

Để mở túi đồ, cầm nó trong tay và chuột phải. Item sẽ được thêm vào kho đồ hoặc rơi xuống đất nếu kho đã full. Bạn cũng có thể Sneak+chuột phải để mở tất cả túi cùng lúc.

Thông tin mở rộng nằm trong tooltip của túi khi bật tùy chọn này (F3+H). Thông tin bao gồm ID và bàn loot. Mod cũng thêm 1 số lệnh (/treasurebags) để tạo loại túi hoặc xác thực loại túi đã tải.

First Spawn Bag là loại túi đồ mà người chơi nhận được khi tham gia thế giới khối vuông kỳ diệu. Bàn loot sẽ được cấp cho người chơi mới. Bàn này sẽ spawn chiếc túi đầu tiên, sau đó bạn dễ dàng tùy chỉnh để thêm item (hoặc không gì cả).

Loc Nguyen