TypingTest Kiểm tra tốc độ gõ bàn phím Online

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,9 ★ 14 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 4.515
  • Lượt tải: 4.310
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

TypingTest.com được dừng chân đầu tiên kỹ năng đánh máy cấp tốc của bạn khi họ đang đứng. Bạn có thể nhanh chóng lựa chọn bao lâu bạn muốn gõ và loại mẫu.

Sau đó bạn có các khoảng thời gian để loại ra những gì đang ở phía trước của bạn để kiểm tra từ mỗi phút (WPM) và bao nhiêu lỗi mà bạn đã cam kết trong khoảng thời gian đó. Đây là một thẩm phán tốt như thế nào bạn loại theo thứ tự và có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về nơi bạn muốn đi.

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo