Yahoo! Social Bar Khám phá và tìm kiếm nội dung trên Yahoo!

Truy cập

1 (4) Yahoo! Miễn phí 307 Ngày: Yêu cầu: Windows, Linux, Mac OS X

Yahoo! Social Bar là một cách mới để khám phá và tìm kiếm nội dung trên Yahoo! thông qua bạn bè của mình.

Yahoo! Social Bar

Với công cụ này, bạn có thể:

 • Xem hoạt động Yahoo! của bạn bè khi họ xem video, đọc các bài báo hoặc tạo ra các hoạt động khác trên Yahoo! Bạn cũng có thể cho phép họ nhìn thấy hoạt động của mình trên Facebook và Yahoo!
 • Khám phá những nội dung mà bạn có thể không tìm thấy, thông qua bạn bè của mình.
 • Kiểm soát những gì bạn publish bằng cách chuyển chia sẻ sang on/off. Xóa bất kỳ publish bất cứ lúc nào.

Đặng Hương

1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 331
 • Lượt tải: 307
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows, Linux, Mac OS X

Tham khảo thêm

 • The App Store

  🖼️ Tìm kiếm và lọc iTunes App Store trên trình duyệt miễn phí

Có thể bạn quan tâm