Conceptboard

Truy cập
3 (1) Conceptboard Miễn phí 480 Ngày:

Một ứng dụng trên nền web hữu ích để làm việc nhóm. Ưu điểm của Concepboard là người dùng có thể vẽ trực tiếp lên một tấm bảng mà cả nhóm có thể thấy được hoặc kéo rê các tập tin trực tiếp vào bảng ý tưởng, viết nhanh các chú ý lên văn bản hay đưa ra những bình luận trao đổi mà cả nhóm sẽ thấy.


Làm việc nhóm tiện lợi hơn với Conceptboard

Conceptboard cho phép bạn mời đồng nghiệp hay khách hàng cùng tham gia vào bảng ý tưởng của mình hay thậm chí là cùng làm việc qua iPad. Tài khoản miễn phí cung cấp khá nhiều tùy chọn để sử dụng, giới hạn trong 25 bảng ý tưởng.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 488
  • Lượt tải: 480
  • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm