Convert Center

Truy cập
3 (1) Baltsoft software Miễn phí 442 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

ConvertCenter là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị đo lường cho bất kỳ đơn vị khác cùng hệ thống đo lường. Dịch vụ này không trau chuốt lắm về giao diện nhưng danh mục các hệ thống đo lường được bố trí rất dễ nhìn. Danh sách bên trái gồm có: Acceleration- gia tốc, Angles- đơn vị đo góc, Area- diện tích, Data Storage- lưu trữ dữ liệu, Density-mật độ, Energy- năng lượng, Force- đo lực, Length- chiều dài, Power- điện năng, Pressure- áp suất, Speed- vận tốc, Temperature- nhiệt độ, Time- thời gian, Volume- thể tích và Weight- khối lượng. Bạn có thể chọn giao diện sử dụng ở một trong hai dạng Classic Mode- kiểu đơn giản, Advanced Mode- kiểu nâng cao.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 460
  • Lượt tải: 442
  • Ngày:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: