Nghị định 78/2013/NĐ-CP Minh bạch tài sản, thu nhập

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 78/2013/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (3 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 144 KB
 • Ngày Update: 19/07/2013
 • Lượt Download: 4.699

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Xem thêm các thông tin về Nghị định 78/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định 876/QĐ-BTP Quyết định 876/QĐ-BTP Phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

Quyết định 876/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định 1998/QĐ-TTg Quyết định 1998/QĐ-TTg Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017

Quyết định 1998/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Phát hành: Thanh tra Chính phủ
 • Thông tư số 09/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18
Xem thêm Hành chính