Nghị định 78/2013/NĐ-CP Minh bạch tài sản, thu nhập

 • Xếp hạng: (3 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 144 KB
 • Ngày Update: 19/07/2013
 • Lượt Download: 4.691

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Xem thêm các thông tin về Nghị định 78/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 87/2010/TT-BTC Thông tư số 87/2010/TT-BTC Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc

Thông tư số 87/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Công văn 1992/BGTVT-TCCB Công văn 1992/BGTVT-TCCB Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Công văn 1992/BGTVT-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định 2466/QĐ-BCT Quyết định 2466/QĐ-BCT Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Thương mại

Quyết định 2466/QĐ-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Xem thêm Hành chính