McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

 • Xếp hạng: (73 Vote )
 • Phát hành: Anh Quan Soft
 • Phiên bản: 2010.01
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 10,9 MB
 • Ngày Update: 14/02/2017
 • Lượt Download: 131.427
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm. Xem thêm các thông tin về McMIX tại đây

UniTest System UniTest System 4.10 Phần mềm tạo bài test chuyên nghiệp

UniTest System
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

McMIX McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

McMIX
 • Phát hành: Anh Quan Soft
 • McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm.
 • windows Version: 2010.01
 • Dung lượng: 10,9 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: McMIX Mc Mix Download McMIX Tải McMIX Download
 • Đánh giá: 73
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131.427

LectureMAKER LectureMAKER 2.0 Phần mềm soạn giáo án điện tử và e-Learning

LectureMAKER
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.153

Cabasoft QuizMaker Cabasoft QuizMaker 2.0 Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

Cabasoft QuizMaker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.590

MyEqText 3.0 MyEqText 3.0 Phần mềm soạn thảo công thức toán học

MyEqText 3.0
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100.839
Xem thêm Hỗ trợ giáo án