McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

 • Xếp hạng: (75 Vote )
 • Phát hành: Anh Quan Soft
 • Phiên bản: 2010.01
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 10,9 MB
 • Ngày Update: 14/02/2017
 • Lượt Download: 142.282
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm. Xem thêm các thông tin về McMIX tại đây

CK-12 CK-12 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

CK-12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Violet Violet 1.9 Phần mềm soạn giáo án điện tử

Violet
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.654

Adobe eLearning Suite Adobe eLearning Suite Phần mềm biên soạn eLearning chuyên nghiệp

Adobe eLearning Suite
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.376

Adobe Captivate Adobe Captivate 9.0 Phần mềm biên soạn elearning

Adobe Captivate
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.681

ExamJet Quiz Maker ExamJet Quiz Maker 3.2 Tạo đề thi và đề kiểm tra

ExamJet Quiz Maker
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.182
Xem thêm Hỗ trợ giáo án