McMIX 2010.01 Phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm

 • Xếp hạng: (75 Vote )
 • Phát hành: Anh Quan Soft
 • Phiên bản: 2010.01
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 10,9 MB
 • Ngày Update: 14/02/2017
 • Lượt Download: 145.731
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm. Xem thêm các thông tin về McMIX tại đây

Adobe Captivate Adobe Captivate 9.0 Phần mềm biên soạn elearning

Adobe Captivate
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.714

Multiple Choice Quiz Maker Multiple Choice Quiz Maker

Multiple Choice Quiz Maker
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.450

Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software

Mimosa Scheduling Software
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.453

Free QuizMaker Free QuizMaker 6.2 Soạn câu hỏi trắc nghiệm và bảng khảo sát miễn phí

Free QuizMaker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.563

Presentation Assistant Presentation Assistant

Presentation Assistant
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.622
Xem thêm Hỗ trợ giáo án