OBS Studio 24.0 (64-bit)

Tải xuống OBS Studio 24.0 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • webcamXP Công cụ biến webcam thành máy quay phim

  • Với công cụ Webcam XP (WXP), bạn sẽ biến chiếc webcam bình thường của mình thành một máy quay phim chính hiệu, có độ phân giải “tàm tạm”, xem như bạn cũng đã có một máy quay phim tại gia...
  • Xếp hạng: 4 41 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình