OBS Studio 24.0.3 (64-bit)

Tải xuống OBS Studio 24.0.3 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Recordit Quay video màn hình với định dạng GIF

  • Recordit là phần mềm quay màn hình dưới định dạng ảnh GIF sở hữu bộ cài nhỏ gọn, hữu ích và rất đơn giản khi sử dụng. Phiên bản miễn phí của Recordit cho phép người dùng tạo video chuyển động có độ dài khoảng 5 phút.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Video Chat Recorder Ứng dụng quay phim màn hình máy tính

  • Video Chat Recorder là ứng dụng cho phép người dùng ghi lại toàn bộ hoạt động trên máy tính, từ trang web, chat webcam đến hội nghị video rồi lưu thành một tập tin video. Ứng dụng này có thể lưu lại cả luồng video và âm thanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Power Screen Capture Chụp ảnh màn hình chất lượng cao

  • Power Screen Capture cung cấp cho người dùng tiện ích chụp và quay phim màn hình chất lượng cao. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ chức năng thu hình và video từ các thiết bị khác,DV và TV tuner.
  • Xếp hạng: 4 23 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quay video màn hình