OBS Studio 23.2.1 (64-bit)

Tải xuống OBS Studio 23.2.1 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download OBS Studio chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • ViewletCam Quay video màn hình
  • Trong các đĩa CD tự học (Word, Excel, Powerpoint...), bạn thường được xem và thực hành theo các đoạn video clip quay những thao tác trên màn hình. Nếu bạn muốn làm được những đoạn video clip như vậy, hãy thử dùng phần mềm ViewletCam xem sao.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình