OBS Studio (Steam)

Tải xuống OBS Studio (Steam)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống OBS Studio (Steam) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Screencast-O-Matic Quay video màn hình

  • Screencast-O-Matic là phần mềm cho phép người dùng quay video màn hình một cách tiện lợi và chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình