OBS Studio 27.2.1

Tải xuống OBS Studio 27.2.1

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • OBS Studio Quay và stream video hiệu quả

  • OBS Studio 29.0 là phần mềm ghi và stream video, live streaming lên Facebook, Youtube. OBS Studio là phiên bản nâng cấp hoàn toàn của Open Broadcaster Software (OBS Classic).
  • Xếp hạng: 4 164 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình