OBS Studio 27.1.3 (64-bit)

Tải xuống OBS Studio 27.1.3 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • ScreenVirtuoso Pro Ghi lại thao tác trên màn hình

  • ScreenVirtuoso Pro là phần mềm cho phép đồng thời tiến hành ghi và chuyển đổi video. Chỉ mất vài giây để ghi lại hoạt động trên màn hình, bổ sung âm thanh, chú giải vào phim, lưu dưới dạng AVI
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình