OBS Studio 25.0.1 (64-bit)

Tải xuống OBS Studio 25.0.1 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Video Chat Recorder Ứng dụng quay phim màn hình máy tính

  • Video Chat Recorder là ứng dụng cho phép người dùng ghi lại toàn bộ hoạt động trên máy tính, từ trang web, chat webcam đến hội nghị video rồi lưu thành một tập tin video. Ứng dụng này có thể lưu lại cả luồng video và âm thanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • NextPVR Ứng dụng thu hình tuyệt vời cho Windows

  • NextPVR ứng dựng thu hình tuyệt vời dành riêng cho Microsoft Windows. Sử dụng NextPVR, người dùng có thể dễ dàng xem và thu trực tiếp các chương trình trên truyền hình, cùng nhiều tính năng hỗ trợ giải trí đa phương tiện khác như nghe nhạc, video, trình chiếu ảnh...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quay video màn hình