OBS Studio 21.1.2

Tải xuống OBS Studio 21.1.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download OBS Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Soft4boost Screen Recorder Công cụ ghi video trên màn hình

  • Soft4boost Screen Recorder 5.8.1.955 là một tiện ích dễ sử dụng cho phép người dùng ghi lại mọi thao tác mà họ tiến hành với con trỏ chuột và bất cứ điều gì được nhìn thấy trên màn hình máy tính trong khu vực được lựa chọn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ZD Soft Screen Recorder Ghi lại hoạt động trên màn hình

  • ZD Soft Screen Recorder là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp người dùng ghi lại toàn bộ hoạt động diễn ra trên máy tính, bao gồm cả tập tin audio và lưu tập tin video được nén ở nhiều định dạng khác nhau.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • ViewletCam Quay video màn hình

  • Trong các đĩa CD tự học (Word, Excel, Powerpoint...), bạn thường được xem và thực hành theo các đoạn video clip quay những thao tác trên màn hình. Nếu bạn muốn làm được những đoạn video clip như vậy, hãy thử dùng phần mềm ViewletCam xem sao.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quay video màn hình