UniTest System 4.10.6

Link Download UniTest System chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • ExamJet Quiz Maker Tạo đề thi và đề kiểm tra

  • ExamJet Quiz Maker là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng tạo ra những bài kiểm tra hay đề thi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong gói công cụ này bao gồm hai chương trình, Test Manager để tạo và quản lý đề thi trong kh đó Tester là ứng dụng cho phép thực hiện bài thi ngay trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • CK-12 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

  • CK-12 là ứng dụng giúp học sinh có trình độ từ lớp 12 trở xuống có thể học và luyện tập nhiều khái niệm Toán và Khoa học theo phương pháp thú vị và sáng tạo. Đây là ứng dụng hỗ trợ học tập và giảng dạy hoàn toàn miễn phí.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án