Top ứng dụng Hành chính tải nhiều nhất

🖼️ Quyết định 733/QĐ-TTg Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH Triển khai Nghị quyết phát triển Chính phủ điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Nghị định 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Quy định 102-QĐ/TW Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.417

🖼️ Thông tư 06/2019/TT-BNV Quy định mới về quản lý hồ sơ công chức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ Thông tư 07/2019/TT-BNV Quy định báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

🖼️ Quyết định 362/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

🖼️

🖼️ Quyết định 705/QĐ-TTg Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

🖼️

🖼️ Tóm tắt truyện Con Rồng cháu Tiên Những bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 7: Thuyết minh về cách làm bánh trôi, bánh giày Những bài văn mẫu hay nhất lớp 7, 8

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Có tất cả 641 phần mềm.