Top ứng dụng Hành chính tải nhiều nhất

🖼️ Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH Hướng dẫn mới về thủ tục hưởng chế độ thai sản

🖼️

🖼️ Nghị định 31/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tố cáo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

🖼️ Chỉ thị 33-CT/TW Tăng cường kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Chỉ thị 27-CT/TW Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc trả thù người tố cáo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Quyết định 391/QĐ-BTC Sửa đổi, thay thế 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

🖼️ Thông tư 07/2019/TT-BCA Bểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 755

🖼️ Thông tư 16/2019/TT-BTC Chế độ ưu tiên cán bộ công chức Kiểm toán nhà nước

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

🖼️ Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 Hướng dẫn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

🖼️ Thông tư 01/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03
Có tất cả 615 phần mềm.