Hướng dẫn nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia
  • 1 Đánh giá

Bắt đầu từ ngày 1/3/2022 Phòng cảnh sát giao thông TP Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai xử lý vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở các mức độ 2 và mức độ 4 thông qua biên bản đã nhập tại thời điểm vi phạm.

Theo đó người vi phạm hành chính khi tham gia giao thông tại TP Hà Nội sẽ phải tiến hành nộp phạt hành chính trực tuyến để nhận giấy tờ ngay tại nhà thay vì phải quay lại địa điểm đã bị phạt để nhận lại giấy tờ. Với việc nộp phạt giao thông online sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho Cảnh sát giao thông cũng như người vi phạm.

Cách nộp phạt giao thông online

Bước 1:

Cảnh sát giao thông nhập biên bản vi phạm giao thông hành chính lên phần mềm xử lý vi phạm, hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt, số quyết định và là duy nhất cho mỗi lần vi phạm của người dân.

Người vi phạm khi nhận được số quyết định xử phạt qua tin nhắn thì truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để tra cứu thông tin vi phạm của mình.

Tra cứu vi phạm giao thông online tại Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html

Tại Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua Số quyết định đó bạn sẽ tra cứu được họ tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt), Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt, hành vi vi phạm, thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

Tra cứu vi phạm giao thông
Tra cứu vi phạm giao thông

Bước 2:

Kho bạc nhà nước (ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm và phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 3:

Lúc này Bưu điện sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do cơ quan cảnh sát giao thông đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận tại nhà sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Cập nhật: 28/02/2022
  • 26 lượt xem