iTaxViewer 1.5.1 Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML

Tải về
 • Đánh giá:
  4,3 30 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.5.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 46 MB
 • Lượt xem: 258.388
 • Lượt tải: 233.764
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10
Giới thiệu

iTaxViewer là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý một cách dễ dàng.

Giao diện chính của ứng dụng iTaxViewer
Tải iTaxViewer - Đọc tờ khai thuế định dạng XML.

Hiện nay cơ quan thuế đang tiếp nhận 2 định dạng tờ khai là PDF và XML. Với định dạng PDF thì đơn giản hơn rất nhiều các bạn chỉ cần sử dụng phần mềm Foxit Reader hoặc Adobe Reader để đọc. Còn định dạng XML thì bạn hãy download iTaxViewer để mở tờ khai một cách dễ dàng.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt iTaxViewer mới nhất lên máy tính, kích đúp vào file *.xml là có thể xem được nội dung tờ khai. Hoặc tại giao diện chính của ứng dụng nhấn vào biểu tượng thư mục màu vàng ở góc trên cùng bên trái hay nhấn vào thẻ Tệp hồ sơ, chọn Mở tệp hồ sơ.

Tính năng chính của phần mềm đọc file XML iTaxViewer

 • Hỗ trợ đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm iHTKK mới nhất.
 • Đọc nhiều loại tờ khai khác nhau như: Tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
 • Xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử dễ dàng.

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.5.1 mới nhất

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, trong ứng dụng như sau:

STT Tên Chi cục Thuế trước khi sát nhập Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên cổng thông tin điện tử
I Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng:
1 Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
2 Chi cục Thuế huyện Lạc Dương Huyện Lạc Dương - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
3 Chi cục Thuế huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
4 Chi cục Thuế huyện Đam Rông Huyện Đam Rông - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
5 Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
6 Chi cục Thuế huyện Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
7 Chi cục Thuế huyện Cát Tiên Huyện Cát Tiên - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
II Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi:
1 Chi cục Thuế huyện Sơn Hà Huyện Sơn Hà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
2 Chi cục Thuế huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tây - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
3 Chi cục Thuế huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
4 Chi cục Thuế huyện Tây Trà Huyện Tây Trà - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
5 Chi cục Thuế huyện Đức Phổ Huyện Đức Phổ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ
6 Chi cục Thuế huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ
III Cục Thuế tỉnh Yên Bái:
1 Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn
2 Chi cục Thuế huyện Văn Chấn Huyện Văn Chấn - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn
IV Cục Thuế tỉnh Hải Dương:
1 Chi cục Thuế huyện Bình Giang Huyện Bình Giang - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
2 Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng Huyện Cẩm Giàng - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
3 Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
4 Chi cục Thuế huyện Gia Lộc Huyện Gia Lộc - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
5 Chi cục Thuế huyện Kinh Môn Huyện Kinh Môn - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn
6 Chi cục Thuế huyện Kim Thành Huyện Kim Thành - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn
7 Chi cục Thuế huyện Nam Sách Huyện Nam Sách - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
8 Chi cục Thuế huyện Thanh Hà Huyện Thanh Hà - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
9 Chi cục Thuế huyện Ninh Giang huyện Ninh Giang - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh
10 Chi cục Thuế huyện Thanh Miện Huyện Thanh Miện - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cần tải iTaxviewer 1.5.1 về cài đặt thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những phần mềm liên quan như iHTKK, HTKK...